„Dlaczego mnie nie wybrali?” – pytają kandydaci po zakończonej rekrutacji.

Odpowiedź zawsze jest trudna, ponieważ nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Proces
decyzyjny w rekrutacji zależy od wielu czynników, począwszy od wysłanej aplikacji, aż po końcowe
spotkanie z przyszłym pracodawcą. Jeśli aktywnie nie poszukujemy pracy, a oferta do nas trafia,
przyjmujemy ją jako potencjalną szansę na rozwój, poprawę sytuacji finansowej i możliwość
sprawdzenia się w nowym środowisku. Często na pytanie „A co by zachęcało Pana/Panią do rozmowy
na temat potencjalnej oferty pracy?” kandydaci podkreślają chęć wyjścia poza strefę komfortu.
Inna sytuacja, kiedy sami poszukujemy nowego miejsca z powodu niezadowolenia z obecnej pracy,
zmiany szefa lub redukcji stanowiska. Powód, dla którego szukamy pracy, ma ogromne znaczenie i
wpływa na nasze podejście do rekrutacji oraz sposób prezentacji siebie. Ważne jest aby od
pierwszego spotkania w procesie rekrutacji, czy to z przedstawicielem firmy czy z headhunterem
kandydat miał pomysł, jak siebie zaprezentuje i jak się pokaże z najlepszej strony aby zwiększyć swoje
szanse na bycie wybranym. Proces rekrutacji jest skomplikowany i obejmuje wiele etapów, a z tym
wiąże się fakt, że kandydaci muszą wykazywać duże zaangażowanie i być przygotowani na falę
spotkań.
Zatem ważne jest, aby kandydat:
1.    Był dobrze przygotowany na pierwsze spotkanie, zebrał informacje o firmie, do której aplikuje, i
zapoznał się z opisem stanowiska.
2.    Przygotował się do spotkania, zastanawiając się, jak chce się zaprezentować, jakie ma
predyspozycje potrzebne do tej roli i dlaczego warto o nich opowiedzieć.
3.    Miał absolutną gotowość do przejścia przez etapy rozmów i prezentacji, które mają pokazać jego
sposób myślenia, poziom wiedzy biznesowej i kompetencji.
4.    Miał czas, aby przemyśleć i przygotować zadania, które otrzyma w ramach prezentacji do
omówienia, poświęcając uwagę na ich odpowiednie wykonanie.
5.    Dał sobie czas na wypełnienie testów, stworzenie odpowiednich warunków, ponieważ czas na
testy jest ograniczony, a koncentracja odgrywa kluczową rolę.
6.    Kolejne spotkania często wiążą się z powtarzalnością pytań, jednak ważne jest, aby nie irytować
się tym, ponieważ różne osoby zwracają uwagę na różne aspekty odpowiedzi.
7.    Utrzymywał wyrazistość w oczekiwaniach co do roli, organizacji, aspektów finansowych i innych,
o których można rozmawiać z przyszłym przełożonym lub działem HR.
To wszystko to małe, a zarazem istotne elementy, które pomagają odpowiedzieć na pytanie
„Dlaczego mnie nie wybrali?”. Przygotowanie, zaangażowanie i spójność pozwalają zwiększyć szanse
na sukces w procesie rekrutacji. To naturalne, że przyszły pracodawca zadaje szereg pytań i zbiera
dużo informacji na nasz temat, dążąc do pełnego zrozumienia naszych motywacji i zainteresowania
ofertą. My zaś przynosimy ze sobą nasze doświadczenia zbudowane w innym miejscu i w innej
rzeczywistości biznesowej plus nasze oczekiwania. Powodzenia.

W tym artykule: