Dlaczego warto?

HEADHUNTERS GROUP

Dlaczego my?

Od 2001 roku badamy oczekiwania naszych Kandydatów i Klientów.
Lista ich potrzeb i wymagań jest długa, dlatego stale doskonalimy standardy działania:

Nasze doświadczanie czyni z nas ekspertów w naszej domenie. Mamy bardzo niski poziom gwarancji.

Uczymy się od naszych klientów, nasi klienci to liderzy w swoich sektorach. Mamy wiedzę z pierwszej ręki.

Jesteśmy zaangażowani, zależy nam, dbamy o relacje i o naszych klientów i kandydatów, Lubimy nasza pracę.

zalety headhunters group

Udzielamy gwarancji Klientom i Kandydatom

Bierzemy odpowiedzialność i wspieramy naszych klientów i kandydatów, w momencie, kiedy współpraca pomiędzy nimi się nie układa.

Dokładamy wszelkich starań w trakcie prowadzonego procesu, aby strony lepiej się poznały i aby zmniejszyć ryzyko niedopasowania.

Jeśli okaże się, że decyzja jest nietrafiona a strony kończą współpracę, wówczas z naszej strony zastosowanie ma gwarancja. Klient ma prawo zlecić nam bezpłatne przeprowadzenie ponownej rekrutacji na to stanowisko. Również Kandydatom gwarantujemy, że jeśli z przyczyn niezależnych od nich samych rozwiążą współpracę z Klientem w okresie gwarancji, pomożemy im znaleźć nowe zatrudnienie. 

Raportujemy na bieżąco

  • Bieżący kontakt z konsultantem
  • Cotygodniowy raport w każdy piątek
  • Feedback od kandydatów w ciągu 48

Badamy referencje Kandydata w modelu 360

  • Przełożony
  • Podwładny
  • Współpracownicy
  • Kontrahenci

Dbamy o jakość Candidates Experience

Dbamy o jakość doświadczeń Kandydatów w kontakcie z Twoją marką

Candidates Feedback

Każdy Kandydat, który wyśle swoją aplikację, otrzyma od nas informację zwrotną

Application Feedback

Co najmniej raz na 7 dni Kandydaci są informowani o statusie projektu

Candidates Guarantee

Gwarantujemy Kandydatom, że jeśli z przyczyn niezależnych od nich samych rozwiążą współpracę z Klientem w okresie gwarancji, pomagamy kandydatom w nawiązaniu kontaktu z rynkiem pracy i rekomendujemy ich naszym klientom oraz wspieramy informacją jak się poruszać po rynku pracy.

HHG DOSSIER

Przedstawiamy poszerzone dossier

Dossier Kandydatów, których rekomendujemy, obejmuje:

Profil psychologiczny
Przebieg kariery
Obszary odpowiedzialności
System raportowania
Sukcesy i porażki
Silne/słabe strony kandydata na danym stanowisku