Proces rekrutacji

Headhunters Group

Jak przebiega proces rekrutacji?

Etap 1 - Brief

Krok 1 - Rozmowa z Klientem - pierwszym krokiem jest rozmowa  z klientem i poznanie jego potrzeb, kogo poszukuje na jakie stanowisko, czego oczekuje od kandydata.

Krok 2 – Analizujemy potrzebę klienta, przygotowujemy opis profilu  poszukiwanego kandydata i proponujemy strategię rekrutacji.

Krok 3- Akceptacja strategii przez klienta, podpisanie umowy o współpracę i rozpoczynamy poszukiwania.

Etap 2 - Budowanie strategii

Krok 1 - Szukamy profilu idealnego kandydata w naszej bazie, na początek przeglądamy CV w naszej bazie, wybieramy kandydatów do kontaktu.

Krok 2 -Następnie wychodzimy z  rekrutacją na zewnątrz, pytamy o polecenia naszych członków Klubu Poleceń i wszystkie osoby, które mogą znać taką osobę, której szukamy.

Krok 3-  Kolejnym krokiem jest uruchomienie searchu w rynku, wiąże się to ze sprawdzaniem wybranych firm i identyfikacją kandydatów pracujących na stanowiskach, które wymagają kompetencji, których szukamy.

Etap 3 - Pierwszy kontakt

Krok 1 –Pierwsza rozmowa telefoniczna z kandydatem, do którego dotarliśmy sprawdzając firmy z search listy. Celem rozmowy jest wstępne poznanie kandydata i przedstawienie naszej oferty.

Krok 2- Weryfikacja aplikacji ze strony internatowej i LinkedIn, pierwsze rozmowy z kandydatami i potwierdzenie ich zainteresowania i doświadczeń.  

Etap 4 - Interviews

Krok 1- Interviews z wybranymi kandydatami

Krok 2 - Tworzenie krótkiej listy kandydatów do prezentacji dla klienta

Krok 3- Sprawdzanie referencji kandydatów z modelu 360, dzięki któremu mamy informacje zwrotną o kandydacie o różnych osób z którymi współpracuje, współpracował (przełożony, kolega z zespołu, klient zewnętrzny, partner współpracujący)

Krok 4 – przeprowadzenie testów kompetencji, testów osobowości i innych wymaganych przez klienta.

Etap 5 - Spotkania u Klienta, wybór kandydata

Krok 1- Organizacja spotkań z klientem

Krok 2 – Wymiana feedbacków po spotkaniach z klientem

Krok 3 – Drugi etap spotkań u klienta

Krok 4 – Wymiana feedbacków plus ew. dodatkowe testy lud zadania    sprawdzające umiejętności kandydatów

Krok 5 – Przedstawienie oferty pracy kandydatowi i podpisanie listu intencyjnego

Etap 6 – Feedback

Krok 1 - Rozpoczęcie pracy przez wybranego kandydata w firmie klienta

Krok 2 – Wymiana informacji zwrotnej na odcinku klient kandydat HHG w okresie 3, 6 i 12 miesięcy.